Caethwasiaeth Modern Cymru

by sibrydionmawr

Caethwasiaeth Modern yng Nghymru.

 

Fel eraill, roeddwn o dan yr argraff bod caethwasiaeth yn perthyn i’r hen oes, ac wedi mynd, neu o leiaf wedi cael ei cyfyngu i mannau y tu hwnt i reolaeth [civilisation]

 

Ond, na, mae caethwasiaeth yn byw ac yn iach yng Nghymru heddiw. Ond efallai ei bod hi’n deg i ddweud nid yw’r caethwasiaeth hon yn amlwg. Mae gan y Llywodraeth Prydeinig ConDem cynllun o’r enw ‘Y Raglen Waith’ h.y. Cynluun ar gyfer y rhai sy wedi bod yn ddiwaith ers 12 mis, cynllun sy’n elwa’r cwmniau mawrion megis Tesco trwy ddarparu gweithwyr am ddim. Mae disgwyl ar bobl ar y raglen weithio am 30 awr y wythnos er mwyn cadw eu budd-daliadau. Os nad yw unigolion yn cydymffurfio a gorchymynion y ddaraprwyr, y caethwasfeistri, byddant yn colli eu budd-daliadau. Dim jobsys go iawn am arian go iawn, mo’r jobsys hyn, ond cyfle i cwmniau neu fudiadau peidio a chreu gwaith sy’n talu cyflog teg, ac i elwa o waith caled pobl sy’n gorfodi gwneud y waith yn ddi-dal = caethweision. Mae’n tanseilio’r swyddi o’r rhai mewn gwaith ‘go iawn’ (h.y. Gwaith sy’n talu cyflog), ac yn helpu gwmniau fel Tesco gwneud hyd yn oed mwy o elw.

 

Ond nid diwedd y stori chwaith ydy hon, na, dim o bell.

 

Mae yna llawer o gwmniau bach hyd a lled Cymru’n elwa o’r caethwasiaeth modern hon. Isod mae rhestr o’r mudiadau Cymreig sy’n manteisio ar gaethwasiaeth modern:

 

Agoriad

Alun Thomas

Antur Teifi TRAC

Cymdeithas Tai Eryri

Drug & Alcohol Charities Wales Ltd

Enfys Foundation

Gofal Cymru

Gwalia Care & Support

Hafan Cymru

Merthyr Institute for the Blind

RCT Homes

Rathbone Cymru

Shaw Trust

Shelter Cymru

Tir Coed

Tydfil Training

 

Mae heyfyd mudiadau ‘cenedlaethol’ y DU sydd a fodolaeth yng Nghymru sy’n cymryd rhan yn y caethwasiaeth modern, fel y rhai isod:

 

Age UK

BTCV

Citizens Advice Bureau

Disability Works UK

Fairbridge

Gingerbread

Groundwork

Life Change UK

Mencap

NACRO

Princes Trust

Relate

RNIB

Royal British Legion Industries RBLI

Salvation Army

Scout Enterprises Ltd

St John Ambulance

The Refugee Council

Victim Support

Workers Education Association

YMCA

 

(Gwydodaeth am y mudiadau wedi’i casglu o wefan http://www.consent.me.uk/charitycollaborators/)

 

Am fwy o wybodaeth a ffyrdd i ymladd yn erbyn y caethwasiaeth modern, ewch i http://www.boycottworkfare.org/

 

Os hoffech chi, cysylltwch yn uniongyrchol a’r mudiadau uchod er mwyn datgan eich siom am eu cydweithrediad parod a’r Llywodraeth Prydeinig ConDem trwy cefnogi caethwasiaeth.

 

 

Advertisements